Ferm-gereedschap.nl

Hoewel bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg is
nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (type-)
fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en wordt
mitsdien door de samensteller van  Ferm-gereedschap.nl geen aansprakelijkheid aanvaard.
Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade, hoe ook
genaamd, ten gevolge van het bezoeken, downloaden, of
anderszins gebruik van deze site.

De bezoekers van deze site kunnen aan de berichtgeving daarop
geen rechten ontlenen.

Voorts kan het zo zijn dat deze site materiaal bevat dat afkomstig
kan zijn van derden, waaronder andere sites; zo daarop enig
auteursrecht, copyright of ander intellectueel eigendomsrecht rust,
en de aantoonbaar rechtmatige eigenaar daarvan niet wenst dat
deze gegevens op de onderhavige site worden gebruikt, zal een en
ander op eerste daartoe strekkend verzoek worden verwijderd,
ondanks het feit dat het internet met name is bedoeld tot
uitwisseling te geraken van zoveel mogelijke informatie. Met
inachtneming van het vorenstaande is het eenieder dan ook
toegestaan de inhoud van deze site te downloaden, gebruiken,
etc..

Op de site kan het voorkomen dat bij de diverse internetpagina’s
foto’s zijn geplaatst. Mocht u hierop duidelijk zichtbaar staan
afgebeeld en heeft u daartegen onoverkomelijke bezwaren, wordt
uw beeltenis op uw verzoek van deze site verwijderd, dan wel
onherkenbaar gemaakt.

Derhalve aanvaarden wij
evenmin aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid en
volledigheid van die andere website(s) en eventuele geschonden
auteursrechten gedaan door deze sites. Indien u enig gedeelte van
de website Ferm-gereedschap.nl bezoekt wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.